sportbijlage
TW Vormgeving
De sportredactie van het Friesch Dagblad, had een ontwerp nodig voor de Amateurvoetbalbijlage 2006. Het moest een ontwerp worden wat past in een blok van 25x25cm. De rest van de pagina heeft al een vaste lay-out

Home

Flyers

Posters

Visitekaartjes